اولین دوره نمایشگاه بین المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی - Pudineh Baft

اولین دوره نمایشگاه بین المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی

 

اولین دوره نمایشگاه بین المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی


بازدید شرکت صنایع نساجی پودینه بافت از اولین دوره نمایشگاه بین المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی بازار ایران مال تهران.

این نمایشگاه در تاریخ 6 شهریور آغاز شد و پس از 3 روز به کار خود پایان داد.


Instagram: https://www.instagram.com/pudineh_baft

Telegram:  https://t.me/PudinehBaft